SKOLEKREDSMØDE
OG GENERAL-
FORSAMLING 2022

generalforsamling blidstrup efterskole

BLIDSTRUP EFTERSKOLE INVITERER
TIL SKOLEKREDSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Torsdag den 28. april kl. 17.30

Program:

Kl. 17.30 Velkomst og sangtime sammen med eleverne
Kl. 18.10 Aftensmad
Kl. 18.45 Gymnastikopvisning
Kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden kan downloades her

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand Lars Hansen

Tilmelding til skolekredsmøde og generalforsamlingen skal ske senest 22.april
til tlf. 97 76 41 28 eller kontor@blidstrup.dk