ØKONOMI

Prisen for et år på Blidstrup er afhængig af forældrenes indkomst, så det kan variere fra familie til familie. Herunder har du forskellige muligheder for at se hvad det koster.

ØKONOMI

Prisen for et år på Blidstrup er afhængig af forældrenes indkomst, så det kan variere fra familie til familie. Herunder har du forskellige muligheder for at se hvad det koster.

PRISER

Når du har været på besøg, og skolen har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse samt en opkrævning af depositum på kr. 2.500.
Når depositum er betalt, er du optaget som elev.
Er du startet og opholdet afbrydes i utide, betales for efterfølgende 4 uger uden statstilskud – dog max. 5.000 kr.

 

I PRISERNE ER INKLUDERET:

 • Fuldt ophold på skolen med måltider, vand, varme mv.
 • Fælles ture og fælles skitur
 • Undervisning og undervisningsmaterialer
 • Et rimeligt materialeforbrug til de praktiske/kreative fag
 • Et sæt skoletøj (træningsdragt + shorts/t-shirt) med logo
 • Årets gymnastikdragt

UDGIFTER UD OVER PRISEN:

 • Profiltur i 10. klasse i foråret. Her vil der være en egenbetaling på 4.000 kr.
 • Elever på håndværkerlinjen har en ekstra egenbetaling på 1.000 kr. til materialer m.v.
 • Ridelinjen – læs mere nedenfor.

 

BEREGN PRISEN PÅ EFTERSKOLE.DK ELLER HENT PRISLISTE FOR ELEV/HEST SOM PDF

 

Beregn på efterskole.dk…

Prisliste elev…

Prisliste hest…

 

Mulighed for lokal efterskolestøtte (individuel elevstøtte)

I finansloven fastsættes hvert år et tilskudsbeløb pr. elev til lokal efterskolestøtte (individuel elevstøtte). Målet med den lokal efterskolestøtte er, at et efterskoleår skal være økonomisk muligt for alle.
Tildeling af støtten vil være baseret på en konkret, individuel vurdering.

Baggrunden for at modtage lokal efterskolestøtte kan være:

 • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed, lavt indtægtsgrundlag eller
  lign.
 • At der er sket en væsentlig forandring i familiens økonomiske situation.
  Fx indtægtsnedgang, konkurs, opsigelse, skilsmisse eller lign.
 • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne
 • At familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret, så støtten kan være med til at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet
 • Eller andre individuelle forhold, der økonomisk udfordrer muligheden for et efterskoleår

Kontakt os, for at få en indledende snak om mulighederne for lokal efterskolestøtte (individuel elevstøtte), hvis økonomien er en udfordring, for et efterskoleår hos os.

 

Er I generelt i tvivl om økonomien, så ring til kontoret, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med et overblik.