REGLER OG FORVENTNINGER

For at vi alle kan få et godt år på efterskole, har vi en klar forventning til, at du som elev på Blidstrup Efterskole deltager positivt i hverdagen, undervisningen og fællesskabet.
Det er dit eget valg at gå på Efterskole, og med det valg følger et ansvar.

REGLER OG FORVENTNINGER

For at vi alle kan få et godt år på efterskole, har vi en klar forventning til, at du som elev på Blidstrup Efterskole deltager positivt i hverdagen, undervisningen og fællesskabet.
Det er dit eget valg at gå på Efterskole, og med det valg følger et ansvar.

FORVENTNINGER

Tag ansvar for dig selv og fællesskabet.

Vi forventer, at du gør dit bedste for at tage ansvar for dig selv og fællesskabet. Det betyder for os, at du skal vise respekt og hensyn til de mennesker du omgås. Det gælder både på efterskolen og uden for efterskolen.

Vi har alle forskellige holdninger, synspunkter, interesser, baggrunde og livshistorier. Vi kan godt være uenige om ting og undres over andres tanker, valg og holdninger, men respekten og accepten af hinanden skal vi passe på. Derfor forventer vi, at du som elev er med til at arbejde i mod mobning, tale og skrive med respekt og give plads til andre.

Der vil være kammerater, som kan have et andet skema, andre krav og opgaver end dig. Det er fordi vi er forskellige, og derfor vil du også opleve, at vi kan behandle jer forskelligt. Det gør vi for at vise mest muligt respekt for dig som elev.

At gå på Blidstrup Efterskole ligner meget hverdagen i en familie. Du vil opleve at vi får rester og har kødfrie dage, men også at der en gang imellem er forkælelse og lækkerier. Du kan også blive bedt om at tage en ekstra køkkenvagt eller rengøringsopgave. Det er sådan set ikke for at gøre det surt at være elev, men ganske simpelt for at få hverdagen til at fungere, og hjælpe hinanden – det kunne jo være dig, som havde brug for hjælp af en kammerat en anden dag!

Vi tror på, at når vi løfter i flok, giver plads til hinanden, passer på hinanden, er ærlige og gør os umage hver dag, så får vi de bedste betingelser for et godt efterskoleliv sammen.

REGLER

Fordi et godt fællesskab kræver trygge rammer

Vores hverdag og fællesskab er ikke en selvfølge. Det kræver noget af os alle. Derfor tror vi på at disse simple regler og krav giver en tryg ramme for os alle på Blidstrup Efterskole.
 

  • Du skal følge dagsrytmen og har mødepligt til måltider, rengøring, køkkentjans, undervisning og fællesaktiviteter mv.
  • Du skal gøre, hvad du kan for at være forberedt til undervisningen og have styr på dine ting.
  • Mobning og andre måder at sætte hensynet til andre til side på, accepterer vi ikke!
  • Drengenes boområder er for drengene, og pigernes boområder er for pigerne. Vi vil gerne gøre det trygt og værne om respekten for hinandens grænser, og derfor kan man kun besøge hinandens boområde ved fx åben gang.
  • Besiddelse eller indtagelse af øl, spiritus, hash, narkotiske eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt.
  • Skolen er røgfri (inkl. E-cigaretter, nikotinposer og snus) både ude og inde.
    Dog kan der gives tilladelse til at bruge e-cigaret/damper efter særlige regler jf. lov om røgfri miljøer og med forældrenes accept.
  • Det er ikke tilladt at have sex med hinanden. Ganske simpelt for at passe på hinanden!

Alle regler gælder også når du er på vej til eller fra efterskolen.

Modarbejder du bevidst, er respektløs over for fællesskabet eller på anden vis overtræder vores forventninger og regler, vil dine forældre blive inddraget. I yderste konsekvens kan en overtrædelse medføre, at du må stoppe som elev på Blidstrup Efterskole.

BESØG OS

Det bedste indblik får du klart ved at komme på besøg og vi har ALTID åben for gæster som gerne vil opleve den ægte efterskolestemning og snuse til hvad det vil sige at gå på Blidstrup.

Tænker du på at blive elev, kan du altid ringe eller skrive til os og booke et besøg, men du kan også benytte dig af vores åbent hus dage hvor vi gir’ den gas med live linjefag, elevrundvisninger, musik, lækkerier og meget meget mere.

Besøg os…

BLIV ELEV

Det bedste indblik får du klart ved at komme på besøg og vi har ALTID åben for gæster som gerne vil opleve den ægte efterskolestemning og snuse til hvad det vil sige at gå på Blidstrup.

Tænker du på at blive elev, kan du altid ringe eller skrive til os og booke et besøg, men du kan også benytte dig af vores åbent hus dage hvor vi gir’ den gas med live linjefag, elevrundvisninger, musik, lækkerier og meget meget mere.

Tilmeld…