STUDIE-
VEJLEDNING

Vi ved, at der er mange spørgsmål omkring valg af uddannelse. Hvad skal man vælge, hvorfor, hvornår og hvordan, og hvilke konsekvenser har det for din fremtid. Hos os er uddannelsesvejledning derfor et must.

STUDIE-
VEJLEDNING

Vi ved, at der er mange spørgsmål omkring valg af uddannelse. Hvad skal man vælge, hvorfor, hvornår og hvordan, og hvilke konsekvenser har det for din fremtid. Hos os er uddannelsesvejledning derfor et must.

UDDAN[-]NELSE, ERHVERV, OG KARRIERE[-]VALG

FORMÅL
-vejledningen skal følgende:
 • Vejledning indgår som en integreret dimension i skolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre.
 • Vejledning på BE tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre de unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.
 • Vejledningsprocessen skal skabe muligheder for, at de unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg.
 • Vejledningsprocessen skal styrke de unge i deres overgang til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.
 • Vejledningen tilstræbes at udnytte efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og – aktiviteter. Vejledningsprocessen finder sted i et tæt samarbejde mellem vejleder, faglærere, kontaktlærere og skolens øvrige personale. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.
 • Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejdspartnere.
 • Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen og understøtter skolens værdigrundlag.
MÅL
– i vejledningen tilsigter vi:
 • At oplyse og informere eleverne om uddannelsessystemet og om krav og forudsætninger for at kunne påbegynde en videre uddannelse
 • At bibringe eleverne kendskab til sammenhænge mellem uddannelse, erhverv og samfund.
 • At kvalificere til og gøre det muligt for eleven at træffe et selvstændigt uddannelses- og erhvervsvalg på baggrund af elevens ønsker og kompetencer.
 • At give den enkelte elev kompetencer til selvstændigt at kunne søge og anvende tilgængelige vejledningsinformationer og tilbud, herunder IT-baserede tilbud.
 • At 10. klasses eleverne deltager i den obligatoriske brobygning.
 • At 9. klasses eleverne deltager i en uges erhvervspraktik.
 • At inddrage forældrene i vejledningen og elevens uddannelsesplanlægning.
 • At inddrage og udnytte tidligere elevers erfaringer i vejledningsprocessen.
 • At give eleverne tilbagemelding på deres uddannelsesønske i forhold til deres indsats og faglige forudsætninger.

BESØG OS

Det bedste indblik får du klart ved at komme på besøg og vi har ALTID åben for gæster som gerne vil opleve den ægte efterskolestemning og snuse til hvad det vil sige at gå på Blidstrup.

Tænker du på at blive elev, kan du altid ringe eller skrive til os og booke et besøg, men du kan også benytte dig af vores åbent hus dage hvor vi gir’ den gas med live linjefag, elevrundvisninger, musik, lækkerier og meget meget mere.

 

Besøg os…

BLIV ELEV

Det bedste indblik får du klart ved at komme på besøg og vi har ALTID åben for gæster som gerne vil opleve den ægte efterskolestemning og snuse til hvad det vil sige at gå på Blidstrup.

Tænker du på at blive elev, kan du altid ringe eller skrive til os og booke et besøg, men du kan også benytte dig af vores åbent hus dage hvor vi gir’ den gas med live linjefag, elevrundvisninger, musik, lækkerier og meget meget mere.

 

Bliv elev…