GENERAL-
FORSAMLING 2021

generalforsamling blidstrup efterskole

BLIDSTRUP EFTERSKOLE INVITERER TIL GENERALFORSAMLING

Mandag den 7. juni 2021 kl.19.00

 

Program:

Kl. 19.00 Velkomst og gymnastikopvisning
Kl. 19.30 Generalforsamling
Kl. 21.30 Aftenandagt og derefter kaffe

 

Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden kan downloades her
Årsrapport kan downloades her
Vedtægter kan downloades her
Overblik over vedtægtsændringer kan ses her

 

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand Lars Hansen

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 1. juni
til tlf. 97 76 41 28 eller kontor@blidstrup.dk